Numerologie

Z důvodu velké časové vytíženosti momentálně bohužel nemohu přijímat objednávky na osobní a partnerské rozbory. Děkuji za pochopení.

Pomocí čísel obsažených v datu narození a (po převedení písmen na čísla) jménu člověka lze odhalit mnohé.

Nabízím kompletní osobnostní numerologické rozbory, partnerské rozbory, výpočty vhodných dat pro zásadní životní kroky a další numerologické konzultace.

 

Osobní numerologický rozbor je text v rozsahu cca deseti stran A4, obsahující informace o osobnosti a vlastnostech, doporučení pro lepší zvládání zejména nelehkých životních období, stručný popis zdravotních dispozic, rozbor životních témat a výzev, popis aktuální životní situace a výhled do nejbližší budoucnosti (jeden až dva roky). Rozbor rovněž obsahuje přehled čísel a dalších údajů ovlivňujících osobnost a život daného člověka.

Osobnostní číslo: číslo dne narození

Doplňující profil: číslo klíčové iniciály (prvního písmene křestního jména) a duševní číslo (součet číselných hodnot samohlásek v křestním jméně); doplňují obraz osobnosti člověka daný datem narození

Karmický součet: životní číslo, součet všech čísel v datu narození, vypovídá o tématech pro tento život

Karma: číslo vypovídající o úlohách a ponaučeních, které si duše člověka vybrala pro tento život

Vnější Tarot: Tarotová karta vypočtená z data narození ukazující kvalitu osobnosti, kterou je dobré rozvíjet, vlastnosti a prostředky, kterými člověk působí na okolní svět; vypovídá rovněž o poslání a životních výzvách ve vztahu k okolnímu světu, prozrazuje také důležitý rok ve vývoji člověka

Tarot duše: odhaluje vnitřní vlastnosti, které je dobré rozvíjet, skryté síly, se kterými se člověk potkává na cestě k vlastnímu JÁ a poznání sebe sama, vnitřního vůdce, vnitřní hlas

Saturnův kříž: čísla, která převedená na jednotlivé karty Tarotu vypovídají o tom, co má člověk v životě pochopit, čemu se má prostřednictvím zkoušek naučit, a co mu může v pochopení této úlohy pomoci

Číslo seberealizace: odhaluje tvář, kterou člověk ukazuje navenek a také způsob, jakým může realizovat své záměry; vzniká součtem čísel souhlásek v křestním jméně a příjmení

Intimní číslo: odhaluje to, co zůstává v člověku skryté, vnitřní já, touhy, plány, city; vzniká součtem čísel samohlásek v křestním jméně a příjmení

Kompenzační číslo: vypovídá o schopnostech, postupech a způsobu, jakými člověk dává do souladu vnitřní pocity s vnější skutečností; vzniká součtem čísel všech písmen v křestním jméně a příjmení

Zvířetník: znamení dle západní astrologie, odpovídající znamení čínského zvířetníku plus živly odpovídající oběma znamením

Čínský zvířetník: znamení dle čínské astrologie podle roku narození plus odpovídající živel a osobnostní číslo

Numerologické mřížky:

První mřížka: základní mřížka dle data narození

Druhá mřížka: základní mřížka doplněná o čísla dne, měsíce a roku (pokud nejsou součástí první mřížky), karmický součet a doplňující profil

Třetí mřížka: mřížka dle jména

Životní období dle numerologie:

Dětství - dospívání - rozkvět: základní číselné vibrace, pod jejichž vlivem je člověk do roku přeměny (rozděleno na tři stejné díly)

Rok přeměny: životní zlom, rok zásadní životní změny, rok pochopení, rok tzv. numerologické dospělosti

Devítileté životní cykly: čtyři základní číselné vibrace, pod jejichž vlivem je člověk od roku přeměny dále, čtvrtá vibrace trvá od příslušného roku napořád

Roční vibrace: čísla aktuální a příští osobní roční vibrace; číslo, pod jehož vlivem je člověk vždy od narozenin do narozenin; na tento vliv je třeba nahlížet v kombinaci s probíhajícím devítiletým životním cyklem (v rámci každého cyklu se vystřídá všech devět různých ročních vibrací)

Tarot růstu: čísla aktuální a příští tarotové karty vypovídající o tématech každého roku; opět působí od narozenin do narozenin 

Další doplňující údaje:

Indiánský totem (znamení dle indiánské astrologie), šťastné barvy, drahokam, dobrá data, dobré dny, silná a slabá období

 

Vhledem k citlivým údajům, které může osobní numerologický rozbor obsahovat, jej poskytuji v elektronické podobě pouze přímo objednateli, v případě dětí mladších patnácti let jejich rodičům. Rozbor pro druhou osobu starší patnácti let (například jako dárek) poskytuji pouze v tištěné podobě v zapečetěné obálce!

 

Partnerský numerologický rozbor: je text v rozsahu cca pěti stran A4, obsahující přehled čísel a dalších údajů ovlivňujících osobnost a život obou partnerů (viz výše), stručný popis osobnosti a vlastností obou partnerů ve vztazích, popis vztahu na základě vzájemných vibrací nejdůležitějších čísel a dalších údajů (osobnostního čísla, životního čísla, slunečního znamení a čínského zvířetníku), charakteristiku vztahu na základě výpočtu Tarotu vztahu, popis aktuální situace a výhled do nejbližší budoucnosti vztahu na základě devítiletých cyklů a osobních ročních vibrací obou partnerů a rovněž Tarotu růstu vztahu. Partnerský rozbor je možné vypracovat pro jakékoliv dva lidi, kteří jsou spolu v jakémkoliv vztahu (životní partneři, rodič - dítě, přátelé, kolegové apod.).